Tillitsvalgtopplæring

Parats utviklingsprogram
Gjennom Parats utviklingsprogram for tillitsvalgte vil vi at den enkelte tillitsvalgte skal settes i stand til å ivareta våre medlemmers interesser på en best mulig måte Utviklingsprogrammet består av en grunnopplæring med tre nivåer, fordypningskurs og eksamensrettede kurs. De eksamensrettede kursene gir deltakerne studiepoeng. 

Kursene i grunnopplæringen og på fordypningskursene vil i hovedsak bli holdt av Parats egne fagfolk. 

Med utviklingsprogrammet skal vi nå Parats visjon som er å være den beste arbeidstakerorganisasjonen i Norge.

Kontakt oss

Serviceavdelingen

Hege ThorudGruppeleder kurs og konferanse
Monica J. BjørloKonsulent kurs og konferanse

Generalsekretærens stab

Tove LøhneOpplærings- og kompetanseansvarlig