Samarbeidsutvalg i bedriften

Styrke og videreutvikle samarbeidet
For å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom alle ansatte, deres representanter og ledelsen i den enkelte bedrift og konsern, har Hovedavtalen bestemmelser om hvordan et slikt samarbeid kan organiseres.