Rollen som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt i Parat har du en viktig rolle.
Som tillitsvalgt er det mye å sette seg inn i og vi har samlet nyttig informasjon for deg på disse sidene.

Du har et viktig verv og skal balansere mellom rollen som medspiller og den som handler ut fra medlemmenes interesser. Som tillitsvalgt er det du som er Parat ute på din arbeidsplass.

Parat skal bidra til at du får den kompetansen du trenger og du har alltid mulighet til å ta kontakt med oss for hjelp og veiledning.

Kontakt oss

Regionsavdelingen

Kåre KvalvågLeder regionsavdelingen

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA