Reiseoppgjør for kurs og konferanser i Parat

Kontakt oss

Serviceavdelingen

Hege ThorudGruppeleder kurs og konferanse
Monica J. BjørloKonsulent kurs og konferanse

Regionsavdelingen

Kåre KvalvågLeder regionsavdelingen