Reiseoppgjør

Reiseoppgjør
Parat dekker kostnader i forbindelse med deltakelse på kurs og konferanser. Hvilke kostnader kan du se i relaterte artikler nedenfor.

Kontakt oss

Serviceavdelingen

Hege ThorudGruppeleder kurs og konferanse
Monica J. BjørloKonsulent kurs og konferanse

Regionsavdelingen

Kåre KvalvågLeder regionsavdelingen