Opplæringsverktøy for tillitsvalgte i IA arbeidet

YS og Parat har utarbeidet et opplærings verktøy for tillitsvalgte. Under finner du lenker til fem opplæringsmoduler du som er tillitsvalgt kan bruke i opplæringssammenheng