Ny IA-avtale 2014

Den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble signert av partene i arbeidslivet og regjeringen i mars 2014. Den nye avtalen skal få ned sykefraværet og få folk til å stå lenger i arbeid.
Avtalen skal redusere skjemaveldet i sykefraværsordningene, og gi større oppmerksomhet rundt bruk av gradert sykmelding. Målet er å få arbeidstakerne til å holde bedre kontakt med jobben under sykmeldingsperioden.
- Det er bra at en ny IA-avtale nå er på plass, selv om den er i overkant av to måneder forsinket som følge av regjeringsskifte. IA-avtalen er et viktig lim mellom partene i norsk arbeidsliv og myndighetene, sier Parat leder Hans-Erik Skjæggerud.

Skjæggerud sier han er sikker på at vedvarende fokus på lavere sykefravær og tiltak for å redusere sykefraværet har positiv effekt.
- Det samme gjelder de to andre delmålene i avtalen som omhandler de med nedsatt funksjonsevne og målet om å øke antall år i arbeidslivet. For å lykkes kreves det at alle løfter i flokk og drar i samme retning. Avtalen vi nå signerer vil sikre et fortsatt positivt arbeid i tiden fremover, sier Skjæggerud.

Den nye IA-avtalen gjelder fra 4. mars 2014. De nye reglene om sykefraværsoppfølging gjelder fra 1. juli 2014.