IA - inkluderende arbeidsliv

IA er forkortelsen for «inkluderende arbeidsliv». Hensikten er å snu en utvikling der stadig flere går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger. Målet er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.
Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Partene i arbeidslivet - arbeidstaker- organisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen - har inngått IA-avtalen, om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende. Ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledelse i virksomheten kan alle ta initiativ til at arbeidsplassen blir en inkluderende arbeidslivsvirksomhet.

IA-avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Tre delmål:
• Redusere sykefraværet
• Øke andelen personer med redusert arbeidsevne 
• Øke yrkesaktivitet for eldre arbeidstakere

En IA-virksomhet er en virksomhet som har tegnet en samarbeidsavtale med NAV, og dermed forpliktet seg til å arbeide for målene i intensjonsavtalen.

Kontakt oss

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Lise HarstadWebkonsulent