Nytt fra Parat 2016

Nyhetsbrevene til tillitsvalgte skal regelmessig videreformidle aktuell informasjon til Parats mange tusen tillitsvalgte.

Nyhetsbrevene distribueres elektronisk til alle våre medlemmer som vi har registrert epost-adresse til. Dersom du ikke harregistrert din epost-adresse i vårt medlemsregister kan du sende en epost til medlemsregister@parat.com 


Nytt fra Parat 2016:
Nytt fra Parat, 12. desember
Nytt fra Parat, 30. november
Nytt fra parat, 23. september
Nytt fra parat, 16. juni
Nytt fra Parat, 8. juni
Nytt fra Parat, 15. mars
Nytt fra Parat, 11. februar
Nytt fra Parat, 2. februar