Nytt fra Parat 2015

Nyhetsbrevene til tillitsvalgte skal regelmessig videreformidle aktuell informasjon til Parats mange tusen tillitsvalgte.