Nytt fra Parat 2017

Nyhetsbrevene til tillitsvalgte skal regelmessig videreformidle aktuell informasjon til Parats mange tusen tillitsvalgte.

Nyhetsbrevene distribueres elektronisk til alle våre medlemmer som vi har registrert epost-adresse til. Dersom du ikke harregistrert din epost-adresse i vårt medlemsregister kan du sende en epost til medlemsregister@parat.com 


Nytt fra Parat 2017:
Nytt fra Parat 12. september 2017 - Pefo til Parat og Utdanningsstipend
Nytt fra Parat, 21. juni 2017 - Kan arbeidsgiver endre planlagt ferie?
Nytt fra Parat, 30. mai 2017 - Snart kommer feriepengene
Nytt fra Parat, 10. mai 2017
Nytt fra Parat, 1, mars 2017
Nytt fra Parat,26. april 2017