Høringsuttalelser fra Parat

Parat mottar en rekke høringer. Noen mottar vi fra myndigheter og tilsynsorganer hvor vi er egen høringsinstans, andre mottar vi gjennom YS. På denne siden finner du noen av de mest aktuelle høringssvarene våre.

2017
2016    


2015


2014

2013

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Odd Jenvin-SteinsvågSpesialrådgiver
Berit ReglandSeniorrådgiver

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Arve SigmundstadSpesialrådgiver