Publisert dato: 26.05.2016 - Oppdatert dato: 30.06.2016

Tariff 2016: Ingen streik i staten

Det blir ikke streik i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren etter å ha meklet seks timer på overtid i natt. For Parat gjelder dette medlemmer blant annet i departementene, domstolene, NAV og politiet.

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter.

I praksis vil det si at det gis et generelt lønnstillegg til alle på 1,15 prosent med virkning fra 1. mai, mens resten fordeles lokalt med virkning fra 1. juli. Til sammen fyller dette rammen fra frontfaget på 2,4 prosents lønnsøkning i år.

Også LO Stat og Unio kom til enighet med staten. Dermed blir det ingen streik i forbindelse med årets tariffoppgjør.
– Alt i alt har meklingen gitt oss et bedre resultat på fordeling av økonomi og forhandlingsbestemmelser enn vi ville oppnådd hvis vi hadde akseptert statens tilbud i de ordinære forhandlingene. Vi har rett og slett fått en bedre tariffavtale, sier Arnesen.

Han er spesielt tilfreds med de nye forhandlingsbestemmelsene, som han mener vil komme medlemmene til gode.
– Partene på virksomhetsnivå vil nå få betydelig mer ansvar for fordelingen av den lokale lønnsmassen. Samtidig vil det fortsatt bli gitt generelle tillegg i de sentrale forhandlingene. Dette er en løsning vi hilser velkommen, sier YS Stat leder Pål N Arnesen.

Når det gjelder pensjon, blir det ingen endring i forbindelse med dette oppgjøret.
- Pensjonsspørsmålet ble i realiteten avgjort av arbeidsministeren da hun vingeklippet prosessen allerede før meklingen startet. Det er sterkt beklagelig at vi blir fratatt demokratiske rettigheter når det gjelder forhandling om pensjon, sier YS Stat-leder Pål N Arnesen.

- Fra Parats side er vi meget tilfreds med det samlede resultatet, selv om vi selvfølgelig skulle ønsket at den videre prosessen rundt offentlig tjenestepensjon også hadde blitt avklart, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

- Når det ikke lengre var mulig etter at arbeidsministeren fratok oss den muligheten 3. mai har vi hatt fokus på å videreutvikle hovedtariffavtalen i staten. Det har vi fått til, særlig på de lokale forhandlingsbestemmelsene, hvor mange nye muligheter nå er åpnet. Vi har gode erfaringer med lokale forhandlinger hvor våre dyktige tillitsvalgte gjennom mange lønnsoppgjør har bevist de lykkes med å få gode resultater for medlemmene, sier Parat-lederen.

- Oppsummert har vi fått en betydelig bedre resultat gjennom megling enn tilfellet var ved bruddet i forhandlingene 1. mai. At vi nå har en annen, og etter vårt syn bedre tariffavtale enn Akademikerne, er spennende og noe jeg er sikker på vil komme våre medlemmer tilgode, sier Hans-Erik Skjæggerud.

Les tariffinformasjon - Ingen streik i staten her: 

Riksmeklerens møtebok: 

Nyhetsoversikt