Publisert dato: 01.05.2016 - Oppdatert dato: 06.07.2016

Tariff 2016: Brudd i staten

Det er brudd i tarifforhandlingene mellom staten og YS Stat.
– Staten var ikke villig til å imøtekomme oss når det gjelder generell lønnsøkning for alle. Vi fikk heller ikke gjennomslag for streikerett på pensjon, sier leder for YS Stat Pål N. Arnesen.

Etter intense forhandlinger lørdag kveld og natt til søndag ble det klart at brudd var uunngåelig for YS Stat. Unio og LO har også brutt forhandlingene, mens Akademikerne kom til enighet med staten.

- Vi har strukket oss langt for å finne en forhandlingsløsning, men våre krav har blitt kontant avvist av staten. Dermed hadde vi ikke noe annet valg enn å gå til brudd, sier Pål N. Arnesen (bildet).

- Selv om den økonomiske rammen vi er blitt enige om er i tråd med frontfaget, er statens forslag til fordeling mellom sentrale og lokale lønnstillegg uakseptabelt for oss, sier han

- Staten hadde mulighet til å finne en forhandlingsløsning sammen med partene som de valgte å ikke utnytte. Det er trist, spesielt i den krevende tiden norsk arbeidsliv befinner seg i nå. Det må vi ta til etteretning og håpe riksmekleren kan hjelpe partene nærmere hverandre, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud, som deltok i forhandlingene natt till søndag.

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Partene er enige om meklingsfrist 25. mai.

Følgende YS-forbund har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon,  Bibliotekarforbundet, Delta, Lærernes Yrkesforbund, Norges Politilederlag, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Personellforbundet, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Bruddprotokoll i staten - 1. mai

Tariffinformasjon - Brudd i staten, 1. mai

Bruddprotokoll

Nyhetsoversikt