Publisert dato: 13.06.2017 - Oppdatert dato: 14.06.2017

Lønns-enighet innen helse, utdanning og kultur

Partene i lønnsforhandlingene innen Virke-området helse, utdanning og kultur (HUK) er tirsdag kommet til enighet. Oppgjøret omfatter 30 000 arbeidstakere. Forhandlingsresultatet i mellomoppgjøret er på linje med øvrige oppgjør.

Tariffoppgjøret har omfattet forhandlinger om syv tariffavtaler med over 30 000 arbeidstakere innen helse, utdanning og kultur med over 30 arbeidstagerorganisasjoner, der Parat har forhandlet gjennom YS. Virke har forhandlet parallelt med YS, LO, Unio, Akademikerne og Lederne.

Tariffinformasjon blir sendt alle som er berørt og forhandlingsresultat skal godkjennes av partene. Fristen er satt til 21. juni 2017 klokka 16.00. @NTB

Protokoll fra forhandlingene Virke/HUK, 13. juni 2017

Nyhetsoversikt