Publisert dato: 04.04.2017 - Oppdatert dato: 24.04.2017

Enighet i Spekter-forhandlingene

Tirsdag kom YS Spekter og Spekter til enighet i de innledende forhandlingene. Resultatet  tilsvarer resultatet frontfaget. For Parat omfatter dette blant annet medlemmer som jobber i NMD/Vitusapotek, AIM Norway, sykehusapotek, helseforetak, studentsamskipnadene, Statskog og Innovasjon Norge.

Alle har fått et lønnstillegg på minst 975 kroner per år. I tillegg  får alle medlemmer med grunnlønn på 407 265 kroner og mindre et ytterligere lønnstillegg på 2 925 kroner per år. 

Resultatet gjelder ikke Spesialisthelsetjenesten. Forhandlingene der foregår 2. mai.

Nå fortsetter forhandlingene i den enkelte bedrift, med følgende datoer:

Område 2-3 og 7-8

Frist for å be om bistand: 25. april, klokken 15.00
Frist for avslutning: 28. april, klokken 15.00

Område 6
Frist for å be om bistand: 2. mai, klokken 15.00
Frist for avslutning: 3. mai, klokken 15.00

Område 1,9 og ikke områdeplasserte virksomheter, inkludert Martina Hansens Hospital
Frist for å be om bistand: 2. mai, klokken 15.00
Frist for avslutning: 5. mai, klokken 15.00

Frist for de videre forhandlingene i område 4 Lovisenberg og 10 Helseforetak avtales senere.

Oppgjøret omfatter rundt 14 000 YS-medlemmer i følgende forbund: Bibliotekarforbundet, Delta, Finansforbundet, Parat,
Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Protokoll fra forhandlingene 
Tariffinformasjon i pdf

Nyhetsoversikt