Publisert dato: 18.10.2017 - Oppdatert dato: 19.10.2017

YS-konferansen 2017

YS-leder Jorunn Berland krever i sin åpningstale at regjeringen setter i gang en ny etter- og videreutdanningsreform i arbeidslivet. Hun er bekymret for sysselsettingsgraden og mener den er alt for lav.

Årets konferanse markerer YS’40 år lange historie i norsk arbeidsliv. Arbeidslivsbarometeret for 2017 legges frem og YS’ likestillingspris tildeles Bård Stensli. 

Faglig innhold og statsministerbesøk
Professor Jan Heiret beskriver de tre store norske hovedorganisasjonene, Unio, LO og YS som sosialdemokratiske trillinger.  Han ser små forskjeller mellom UNIO, LO og YS.  
– Alle jobber med å sikre arbeidstakernes innflytelse. Samtidig som organisasjonene bidrar til at samfunnet er rustet til omstilling og stadig sterkere konkurranse, sier Heiret.

Professor Einar Lie er sosialøkonom og historiker ved Universitetet i Oslo. YS ble dannet i 1977 og Lie ramser opp hva som skjedde dette året: Den første Star Wars-filmen har premiere og i Norge blir Klassekampen dagsavis. 
– I Norge ble det ført en næringspolitikk som var svært aktiv. Det var billig skatt, billig kraft og billig kreditt til enkelte næringer. I tillegg kom kvinnekampen, som førte norske kvinner inn i arbeidslivet, sier Lie.  

Resultatet ble ifølge Lie at industrien havnet i en situasjon der man ikke lenger var konkurransedyktig.  
– De siste par årene på 70-tallet ble preget av innstramminger. Dette fortsatte inn i 80-tallet. Da ble det også en sterk deregulering og liberalisering.  Åpningstider ble oppmyket, NRK-monopolet falt, boligmarkedet ble deregulert og kredittmarkedet ble sluppet fritt, sier Lie.


Deltagerne på konferansen får en innføring i fremtidens kompetansebehov, presentert av daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse, Rolf Røtnes, seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen og direktør i Difi, Steffen Sutorius. I tillegg ble YS Arbeidslivsbarometer for 2017 presentert av direktør for Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Arild Steen.

Statsminister Erna Solberg besøte konferansen, der hun trakk frem Parats arbeid for utelivsbransjen.
– Jeg er ikke sikker på om vi hadde fått et treparts bransjeprogram for utelivsbransjen om ikke Parat hadde argumentert så godt for det, sier Solberg.
 

Nyhetsoversikt