Publisert dato: 19.10.2017 - Oppdatert dato: 19.10.2017

Vi tar temperaturen på arbeidslivet

YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse av tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på helt sentrale områder. Arbeidslivsbarometeret presenteres nå for niende gang. På denne måten gir barometeret ikke bare et øyeblikksbilde, men også muligheten til å se trender og utvikling over tid. 

Arbeidslivsbarometeret er bygd opp rundt fem sentrale temaområder, som er valgt ut fordi dette gir oss muligheten til å bedre forstå utviklingen i arbeidslivet sett fra arbeidstakers perspektiv. 

1. Fagforeningenes legitimitet
2. Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse
3. Arbeidsvilkår, stress og mestring
4. Likestilt deltakelse
5. Trygghet og tilknytning i arbeidslivet

Hovedtrekkene i barometeret viser en stabil utvikling over tid, samtidig ser vi likevel en klar trend på en rekke områder. Parat vil fremover presentere flere saker fra arbeidslivsbarometeret. I mellomtiden kan du lese YS sitt arbeidslivsbarometer selv ved å følge denne linken. 
http://ys.no/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-YS-Arbeidslivsbarometer-2017.pdf
 

Nyhetsoversikt