Publisert dato: 18.10.2017 - Oppdatert dato: 19.10.2017

Utryggheten i arbeidslivet øker

Utryggheten i arbeidsmarkedet øker noe, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2017. Det er altfor tidlig å bruke diagnosen friskmeldt, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse av tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv og ble gjennomført for første gang i 2009. Arbeidslivsbarometeret for 2017 ble offentliggjort under YS-konferansen i dag, og viser at oppslutningen om sentrale lønnsforhandlinger står sterkt.

De fleste ønsker mindre inntektsforskjeller og at lønn skal forhandles frem av fagforeninger. Samtidig ser vi en svak i økning i de som legger vekt på individuell lønnsdannelse, opplyser YS-leder Jorunn Berland.

Arbeidslivsbarometeret har over tid vist at vår rolle oppfattes som viktig, også blant de som ikke er organisert. Dette er en generell anerkjennelse av at fagforeningene har en viktig rolle i norsk økonomi, sier Berland.

- Samtidig er det et tankekors at så mange sier det støtter fagbevegelsen, men velger å ikke organisere seg. Når færre organiserer seg får også fagbevegelsen mindre innflytelse. Det svekker det unike trepartssamarbeidet vi har utviklet i Norge over flere generasjoner, advarer YS-lederen.

YS Arbeidslivsbarometer måler også ansattes opplevelse av trygghet og tilknytning til arbeidslivet. Årets målinger viser en nedgang i den opplevde tryggheten i mange grupper. Den viktigste årsaken er endringene i arbeidsmarkedet; sysselsettingsgrad, frykt for å få en dårligere arbeidssituasjon og arbeidsledighet. 

Trygghet i dag ligger ikke bare i den jobben du har, men de jobbene du har mulighet til å få. Endringene skjer stadig raskere i arbeidslivet. Det er viktig å merke seg at de arbeidstakerne som har fått mest påfyll med kompetanse, også er de som er minst bekymret og mest endringsvillige, sier Berland.

YS-lederen er spesielt bekymret for de lavest utdannede og de som faller utenfor arbeidsmarkedet.

Dette er en kombinasjon som gir et dårlig utgangspunkt for å komme tilbake i jobb. Derfor er det så utrolig viktig å sørge for kompetansepåfyll, understreker hun.

Dette er andre hovedfunn i YS Arbeidslivsbarometer for 2017: 
- Arbeidstakerne trives fortsatt veldig bra på jobb og med oppgavene. 
- Likestillingen i arbeidslivet viser ingen fremgang, selv om det blir bedre i privatlivet.

Les YS Arbeidslivsbarometer her

Nyhetsoversikt