Publisert dato: 18.08.2017 - Oppdatert dato: 18.08.2017

Innovasjonsdebatt med høy temperatur i Arendal

Nyhetssjefen i Klassekampen, Mímir Kristjánsson, gikk torsdag kveld rett i strupen på administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Han mener Destruksjon Norge ville være et bedre navn på organisasjonen hun er leder for.

Temaet for debatten ”Radikal og banebrytende offentlig innovasjon” er hentet fra årstalen til Krohn Traaseth.
– Det offentlige har minst like stort potensiale til å fornye seg og utvikle nye løsninger som det man finner i private bedrifter., sier Krohn Traaseth.

Eksport av offentlige innovasjonsløsninger
Traaseth parerte angrepet fra Kristjánsson med at noe av og til må destrueres for å skape ny innovasjon.

Teknologidirektør i Microsoft, Shahzad Rana, sier det er lettere å forstå hvorfor det gikk galt med Kodak og andre store firmaer når han hører på Kristjánsson.
– Nyhetssjefen i Klassekampen vil bevare alt slik det er i dag, men det offentlige har et enormt potensiale, der det raskt kan spares inn milliarder ved å innføre nye teknologiske løsninger, sier Rana.

Han sier innføring av teknologi og automatiserte tjenester kanskje er den beste hjelpen vi kan gi eldre for å frigjøre tid til andre oppgaver.
– Det er også mulig å eksportere offentlig innovasjon. Altinn er et av flere eksempler på gode innovative løsninger, sier Rana.

Nye teknologiske løsninger medfører endring og risiko
Spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Joakim Lystad, minner forsamlingen på at det allerede er mange gode offentlige tjenester, men han er enig i behovet for innovasjon.
– Selv om Kristjánsson ikke har noen tro på det, så kan innovasjon eksporteres. Det er samtidig slik at innovasjon og innføring av ny teknologi medfører risiko, noe ikke alle er villig til å ta innover seg, sier Lystad.

Han beskriver også noen av utfordringene med å innføre ny teknologi med et eksempel.
– I folketrygdloven er det i dag 16 ulike definisjoner av inntektsbegrepet. Det betyr ar vi også må endre forskrifter og lover slik at det kan tilpasses ny teknologi, sier Lystad.

Parats nestleder Vegard Einan beskrev en rekke eksempler på manglende bruk av kjent teknologi i det offentlige.
– Beregninger viser at vi kan spare 20 prosent av kostnadene i domstolen ved å digitalisere all dokumenthåndtering. Lignende eksempler finner vi i Politiet, i NAV og andre statlige etater. Parats medlemmer ønsker innovasjon og er positive til nye løsninger, sier Einan.

Elin Ørjasæter ledet debatten og grep inn når temperaturen blant debattantene ble for høy.

Vegard Einan - debatt Arendalsuka 2017 

Nyhetsoversikt