Publisert dato: 16.08.2017 - Oppdatert dato: 16.08.2017

Innovasjon Norge og Parat i debatt om innovasjon

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud mener fagbevegelsen må tenke nytt og at medlemmenes interesser ikke kan ivaretas ut i fra hvordan forholdene var for 20 år siden. Onsdag deltok han i en debatt om innovasjon på Arendalsuka. 

Tekst og foto: Liv Hilde Hansen

Innovasjon Norge inviterte Parat-lederen, sammen med direktør Bernt Reitan (Ruter), statssekretær Christl Kvam (Arbeids- og sosialdepartementet), direktør Steffen Sutorius (Difi), rådmann Per Kristian Vareide (Stavanger kommune) og sin egen direktør Anita Krohn Traaseth for å diskutere om det er nødvendig at det offentlig og private samarbeider om innovasjon. 

Omstilling viktig
Innovasjon Norge spør om omstilling er minst like viktig i offentlig sektor som i næringslivet. – Mange tror det er umulig. Vi gjør pilot etter pilot, men setter ikke varige spor. Innkjøperne etterspør ikke nye løsninger fra næringslivet. Er offentlig sektor egentlig satt opp for å tilrettelegge for banebrytende innovasjon? 

Fornye trepartssamarbeidet
Innovasjon Norge peker på at dialogen mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter har vært avgjørende for å løse floker tidligere, men spør; Klarer vi å fornye trepartssamarbeidet slik at vi tar vare på folk, sikrer velferdsstaten og løser klimautfordringene? 

Tillitsvalgte på laget

Anita Krohn Traaseth mener det er et sunnhetstegn at Parat tør si at: «Vi henger kanskje ikke med i timen.». Hun mener trepartssamarbeidet er den litt store elefanten i rommet. 
– Vi hadde ikke fått til omstilling i Innovasjon Norge om vi ikke hadde hatt den tillitsvalgte med på laget, sier hun. Parat organiserer utenriksansatte i Innovasjon Norge.

Effektiviseringsreform
– Gevinster i offentlige virksomheter må reinvesteres. Når en effektiviserer, må en reinvestere gevinsten, sier Hans-Erik Skjæggerud, og viser til regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform. 
Skjæggerud sier domstolene er et veldig godt eksempel. 
– Der har en ikke nok penger til å installere IKT-systemer, men må vente med dette noen steder i seks år. I det private, som for eksempel i den hotellkjeden hvor denne debatten nå foregår, hadde en ikke latt halvparten av hotellene bruke gammeldagse telefon, mens resten fikk bruke et nytt bookingsystem, sier Parat-lederen.
 

Nyhetsoversikt