Publisert dato: 25.08.2017 - Oppdatert dato: 25.08.2017

God interesse for politisk debatt i YS-regi

Medlemmer møtte opp i stort antall da YS, Parat, Negotia og Yrkestrafikkforbundet inviterte de politiske partiene til debatt om arbeidslivssaker.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Over 100 personer overvar debatten som ble holdt i Røde Kors sine lokaler onsdag kveld. Mange fulgte dessuten med på live-streamingen. Det er første gang den partipolitisk uavhengige fagbevegelsen har gått i bresjen for et omfattende politisk valgkamparrangement med toppolitikere fra alle partiene.
I panelet satt ni partirepresentanter og i tillegg var YS-leder Jorunn Berland og arbeidslivsdirektør Svein Oppegård fra NHO til stede. Politikk- og kompetanseansvarlig Dag Arne Kristiansen i Finansforbundet holdt orden på ordskiftet.

Stort panel og kort tid
På dagsordenen sto fem viktige saksområder knyttet til arbeidslivet: Sysselsetting, arbeidsgiveransvar, framtidens kompetansebehov, trepartssamarbeidet og næringspolitikk. Med ni debattanter i panelet var det begrenset hvor dypt man klarte å bore i de forskjellige temaene, som hver for seg er temmelig omfattende. Debatten hadde trolig tjent på at oppmerksomheten var blitt rettet mot færre emner.
Sysselsetting ble det overbyggende temaet. Det grunnleggende spørsmålet er jo hva som skal til for å skape og sikre arbeidsplasser i morgendagens samfunn. Debatten forløp rolig og behersket, politikerne var disiplinerte i sine innlegg og snakket nesten ikke i munnen på hverandre.

Konsensus?
Det eneste tilløpet til aggressiv tone oppsto mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Det var da Høyres Stefan Heggelund hevdet at det er en god konsensustradisjon i norsk politikk hvor man er enige om hovedlinjene. Som eksempler nevnte han innretning av skattesystemet og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.
Men den analysen var Jonas Bals fra Arbeiderpartiet slett ikke enig i. Han understreket at det i de nevnte sakene er langt fra konsensus, og karakteriserte den seneste stortingsperioden som “fire tapte år i kampen mot sosial dumping og et anstendig arbeidsliv”. Noe Heggelund ristet på hodet av og avviste kontant.


Noen korte utsagn fra debattantene om hva partiene vektlegger for å sikre norsk arbeidsliv i framtiden:

Senterpartiet: - Unge folk ser ikke noen framtid i praktiske fag. Det må gjøres noe med. Uansett teknologi og alt, så trenger vi praktikere.

Kristelig Folkeparti: - Rammevilkår som skaper forutsigbarhet og lik konkurranse er nødvendig. Aktører som Uber og Airbnb må konkurrere på like vilkår som det øvrige næringslivet.

Fremskrittspartiet: - Forskning og utvikling av ny teknologi vil være grunnlaget for nye arbeidsplasser.

Høyre: - Trenger kraftig satsing på digitalisering i skolen, sånn at man ikke går ut på dato i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet: - I stedet for å senke skattene må vi bruke pengene nedenfra til å bygge opp. Søkningen til yrkesfag må opp.

Rødt: - Lærlingene på byggeplassene får ikke fast jobb i dag. Dette må vi snu. Bemanningsbransjen må bremses, så vi ikke ender opp med et løsarbeidersamfunn.

Miljøpartiet de grønne: - I stedet for å fortsette å finansiere leting etter olje, må pengene brukes til å skape fornybare næringer.

Sosialistisk Venstreparti: - Må stanse utviklingen av større forskjeller. Trenger solide rammevilkår og fleksibilitet.

Venstre: - Utfordringen er ikke å erstatte jobbene i oljebransjen, men å erstatte de store inntektene.

Disse deltok i debatten:
Anne Elisabeth Kristiansen Tvinnereim (Sp)
Hans Olav Syversen (KrF)
Jonas Bals (Ap)
Marianne Nordli (FrP)
Kari Elisabeth Kaski (SV)
Kristoffer Robin Haug (Mdg)
Markus Hansen (Rødt)
Ola Elvestuen (V)
Stefan Heggelund (H)

Se opptak av debatten her

Nyhetsoversikt