Publisert dato: 07.06.2017 - Oppdatert dato: 05.10.2017

Statskonferansen: Vil ha mer innovasjon i offentlig sektor

Parats leder Hans-Erik Skjæggerud mener at statlig sektor må frigjøres fra detaljstyringens lenker, slik at det kan fokuseres på bedre løsninger og innovative systemer.
- Offentlige virksomheter må også ha lov til å feile, sa Parats leder Hans-Erik Skjæggerud, da han åpnet den årlige konferansen for Parats tillitsvalgte i statlig sektor.

Konferansen, som avholdes på Gardermoen onsdag og torsdag, samler omlag 160 tillitsvalgte i statlig sektor fra hele landet.

I sin åpningstale på konferansen sa Paratlederen seg enig med Anita Krohn Traaseth, lederen for Innovasjon Norge, som etterlyser mer innovasjon i offentlig sektor. 
Det er særlig områdene helse, utdanning og samferdsel Innovasjon Norge mener det må skje radikale endringer, men det handler i realiteten om hele offentlig sektor.

Krohn Traaset sier offentlig sektor er gode på stegvis innovasjon. Små, men viktige forbedringer som gir effektive og bedre tjenester, men som ikke løser de store utfordringene. De etterlyser radikal og banebrytende innovasjon som innebærer at oppgaver løses på helt nye måter gjennom samarbeid på kryss og tvers av profesjoner, etater, og det offentlige og private, sa Skjæggerud.

Innovasjon Norge har helt rett når de hevder at det er behov for et fornyet trepartsamarbeid som setter behovet for organisatorisk omstilling høyt på agendaen, sa Skjæggerud og la til at vi trenger frem flere ledere i offentlig sektor som er pådrivere for radikal utvikling.

Investering i digitale løsninger
Offentlig sektor i mye større grad få mulighet til å investere i digitale løsninger. Ikke, som for eksempel i Domstolene, der bare 19 domstoler får tilgang til nye digitale systemer, mens de andre må benytte gamle tungvinte metoder i seks år til, sa Skjæggerud, og fortsatte:
Tenk om Choice hotellene skulle gjort det samme. Det er bare 19 hoteller som får benytte booking på internett. De andre får benytte telefon og brev i seks år til, frem til vi har spart inn nok penger til å kjøpe utstyr også til dem. Alle skjønner jo at slikt ikke går an i privat sektor.

I offentlig sektor lar man slikt skje, fordi politikerne ikke vil ta de store investeringene med en gang. Legger du på politikernes vegring mot investering i moderne systemer, deres motstand mot å la de ansatte og lederne få løse oppgavene på best mulig måte og årlige budsjettkutt.  Ja, da behøver man ikke tenke hardt for å forstå at innovasjon er det siste man behøver etterspørre i offentlig sektor med det første, sa Skjæggerud.

Vil bidra
Paratlederen sa ar Parat vil bidra til å endre på dette, og at Parat er den fagforeningen som har best forutsetninger til det. Nettopp fordi vi har medlemmer både i offentlig og privat sektor.
Vi vil gjerne være med på innovasjon. Bare vi får lov til å delta og handlingsrom til å innovere, og ikke bare rapportere, sa Paratlederen. Parats medlemmer kan og vil bidra til å finne de gode løsningene også i offentlig sektor. Det er i god tradisjon med den norske modellen. Gjennom medvirkning, medbestemmelse og involvering kommer også innovasjon og effektivisering, avsluttet Hans-Erik Skjæggerud.

Nyhetsoversikt