Publisert dato: 10.01.2018 - Oppdatert dato: 12.01.2018

Større politistyrke i Parat

Første januar 2018 ble Norges Politilederlag en del av Parat. Fra før har Parat en stor gruppe medlemmer i politiet. – Nå får vi enda større slagkraft, sier leder for Parat politiet Unn-Kristin Olsen.

Norges Politilederlag (NPL) organiserer ledere på alle nivåer og fagområder i politiet, fra politimestere til fagkoordinatorer. Hovedtyngden av de rundt 300 medlemmene har politibakgrunn. Forbundsleder Geir Krogh sier NPL i lengre tid har sett etter en samarbeidspartner. 
– Det har vært mest naturlig å lete blant de vi allerede samarbeider med i kraft av YS-paraplyen, sier Krogh, som forteller at valget var enkelt. 
– Vi har samarbeidet godt med Unn-Kristin Olsen og Parat politiet gjennom mange år, og er enige i mange saker, sier han. 

Godt renomme 
NPL opplever allerede nå tilgang på medlemmer fordi forbundet er på vei inn i Parat. – Parat har et veldig godt renomme, spesielt når det gjelder juridisk avdeling. Jeg opplever Parat som en fagforening som er på tilbudssiden. Alt fra øverste politiske ledelse, administrativ ledelse og til konsulenter og rådgivere, den enkelte medarbeider i administrasjonen. Erfaringen er at dette er en profesjonell, kunnskapsrik og kompetanserik organisasjon som hever kvaliteten på våre tjenester til medlemmene. Spesielt på advokatsida, tariffsida og kurs, sier forbundslederen, som gleder seg til å samarbeide med de ulike avdelingene i Parat. 
– Jeg har allerede fått mye god hjelp, både av kommunikasjonsavdelingen og juridisk avdeling. Paratsekretariatet tar nå mye av belastningen for meg som forbundsleder. Jeg forventer også god bistand fra tariff- og forhandlingsavdelingen i forbindelse med forhandlinger og tariffoppgjør, sier Krogh. 

Gode tilbakemeldinger
Anders Lindstrøm, leder for juridisk avdeling i Parat, forteller at avdelingen allerede er godt i gang med å bistå NPL-medlemmer. 
– Parat har hatt en samarbeidsavtale med NPL i ca. ett år. Avtalen har blant annet omfattet bistand fra juridisk avdeling, Vi har derfor allerede bistått NPL-medlemmer i flere juridiske saker, og jeg har fått tilbakemelding om at NPL har vært fornøyd med denne bistanden, sier Lindstrøm.

Beholder profilen 
Selv om NPL er en del av Parat fra 1. januar 2018, beholder forbundet sitt eget  organisasjonsdemokrati. Landsstyret, representantskapet og de 12 lokallagene videreføres som i dag. 
– Vi beholder også vårt grafiske uttrykk med unntak av en litt omarbeidet logo, forteller Geir Krogh, og legger til at NPL fortsatt skal være autonome når det gjelder egen politikk. 
– Det betyr at Parat ikke blander seg inn i ulike politiske spørsmål som vi har som fagorganisasjon, men Parat vil kunne bistå oss aktivt med å få ut budskapene på en bedre og mer profesjonell måte enn tidligere, forteller han. 

Større tyngde 
Unn-Kristin Olsen er glad for at NPL nå kommer til Parat. 
– At de melder seg inn er vi veldig positive til, sier lederen for Parat politiet, som i stor grad organiserer sivilt ansatte – alt fra renholdere til direktører. Parat politiet har nærmere 600 medlemmer, og er i vekst. Over 60 nye medlemmer har kommet til bare i år. 
– Sammen vil vi få større tyngde, og blir mer slagkraftige innenfor politiet, sier Olsen, som forteller at Parat politiet og NPL er opptatt av mange av de samme sakene. 
– Det handler om utviklingen av norsk politi – nærpolitireformen, omstillinger, personalløp og lønn blant annet. Vi er ikke så forskjellige som man skulle tro, sier Unn-Kristin Olsen.

Parat spanderer kaffe 
Fra 1. januar er Geir Krogh den eneste som arbeider på fulltid med NPL, men han blir på ingen måte alene. Når han flytter to etasjer ned og blir en del av Parat-fellesskapet, får han også over 50 nye kollegaer. 
– Jeg gleder meg til å bli en del av et større miljø, og ser at vi med Parats støtte vil kunne drive fagforening på en mer profesjonell måte enn i dag, sier forbundslederen, som har følgende oppfordring til sine medlemmer: 
– Ta en titt innom og besøk oss i de nye lokalene. Parat spanderer kaffe!

Les mer om NPL her

Nyhetsoversikt