Publisert dato: 28.09.2017 - Oppdatert dato: 29.09.2017

Parat vokser

Fra før er Parat det YS-forbundet som har flest medlemmer i staten, og nå er vi også størst i privat sektor.

Parat er det nest største forbundet i YS, og har lege vært det største YS-forbundet i staten. Nå er Parat også størst i YS-familien når det gjelder medlemmer i privat sektor. 

– Det viser at vi har lykkes med vårt rekrutteringsarbeid, at vi har fornøyde medlemmer og et attraktivt tilbud for arbeidstakere i privat sektor, sier Parats forhandlingssjef Turid Svendsen.

Nestleder Vegard Einan mener dette er resultatet av et langsiktig og strategisk arbeid.
– Mange tillitsvalgte og medlemmer, hjulpet av aktive og kompetente ansatte i Parat, har æren for veksten. Jeg gleder meg til fortsettelsen, og er sikker på at Parat vil klare å fortsette den gode utviklingen. Nå som vi er størst både i statlig og privat sektor skal vi holde på posisjonen, fastslår han.

Oversikt over alle YS-forbundene

Nyhetsoversikt