Publisert dato: 05.12.2017 - Oppdatert dato: 01.02.2018

Nye ansikter i Parat

Parat vokser, og ansetter nye medarbeidere for å kunne gi medlemmene best mulig service. Her er våre fire nye ansikter.

Ny rådgiver i Tromsø 
Siren Somby (t.v) er ansatt i et vikariat som rådgiver på Parats regionkontor i Tromsø fra januar 2018. Hun har en master i innovasjon, organisasjon og ledelse fra Norges Fiskerihøgskole og har tidligere jobbet i NHO. I NHO jobbet Somby med kurs i arbeidsrett, varsling, HMS, medietrening og coaching. 

Nye rådgivere på regionkontoret i Oslo 
Truls O. Bjørhei er ansatt i et vikariat på Parats regionkontor i Oslo fra januar 2018. Han er utdannet jurist (cand.jur) og har jobbet i NAV. Bjørhei har tidligere vært tillitsvalgt i AVYO og vil særlig jobbe med statsansatte og medlemmer i kommunal sektor. 
 
Nathalie Gullager er ansatt i et vikariat på Parats regionkontor i Oslo fra februar 2018. Hun har en bachelor i jus og en mastergrad i menneskerettigheter og multikultur. Gullager har jobbet administrativt i Norwegian og som frivillig i Røde Kors og Amnesty. Hun har tidligere vært tillitsvalgt i forbindelse med studiene.

Vikar i juridisk avdeling 
Maren Hestenes Merli (t.h.) er advokat og ansatt i et tre måneders vikariat i Parats juridiske avdeling. Hun har jobbet i advokatfirmaet Grette, der hun fikk advokatbevilling i februar 2017. I Grette har Hestenes Merli jobbet med arbeidsrett og vil fortsette i 20 prosent stilling der, mens hun vikarierer de resterende 80 prosent i Parat.   

Nyhetsoversikt