Publisert dato: 11.05.2017 - Oppdatert dato: 12.05.2017

Norges Politilederlag til Parat

Norges Politilederlag besluttet torsdag at de vil bli en del av Parat. – Sammen blir vi sterke og kan oppnå bedre løsninger og resultater for våre medlemmer, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Representantskapet i YS-forbundet Norges Politilederlag (NPL) vedtok enstemmig å melde fagforeningen inn som en medlemsgruppe i Parat.
– Dette er et samarbeid vi har store forventninger til. Parat er en profesjonell organisasjon som vil bli en viktig støtte for oss, samtidig som vil kan fortsette å utvikle fagforeningen for ledere i politi- og lensmannsetaten, sier forbundsleder Geir Krogh.

– På vegne av Parat ønsker jeg NPL velkommen inn i vårt gode fellesskap. Vi er entusiastisk og optimistisk med tanke på hva vi kan få til sammen innenfor politietaten i fremtiden, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Han mener NPL med sin tydelige lederprofil vil være en velkommen tilvekst i Parat som allerede organiserer mange ledere på ulike nivåer i både offentlig og privat sektor. 
– Gjennom sitt vedtak bidrar NPL til en fornuftig utvikling av det organiserte arbeidslivet der ressursene samles til det beste for fellesskapet. Sammen blir vi sterke og kan oppnå bedre løsninger og resultater for våre medlemmer, sier Parat-lederen.

Samtalene mellom Parat og NPL har pågått en stund og det er åpenbart at begge parter ønsker dette samarbeidet velkommen. Forbundsleder Han Erik Skjæggerud i Parat har tydelig uttrykt ønske om en lederorganisasjon i Parat-familien, mens Norges Politilederlag har vært opptatt av å finne en solid og profesjonell samarbeidspartner. Begge deler blir oppfylt med en innmelding av NPL i Parat. 
– I tillegg vil vi sammen med Parat i politiet utgjøre en vesentlig større andel av medlemmene i politiet, sier Krogh.

– Parat i politiet og NPL samarbeider allerede godt i mange saker, enten det gjelder partsamarbeidet i politi- og lensmannsetaten eller i forbindelse med Hovedtariffavtalen. Dette samarbeidet vil vi nå få mulighet til å utvikle videre. Samtidig vil fortsatt være to ulike fagorganisasjoner og ivareta vår egenart. Norges Politilederlag vil fortsatt organisere ledere på alle nivå og fagområder, mens Parat politiet har hatt mest fokus på sivilt ansatte. Det blir spennende å se hva et tettere samarbeid under samme paraply kan føre til i fremtiden, sier Krogh.

Vedtaket i representantskapet 11. mai gir landsstyret i NPL mandat til å starte prosessen med å melde NPL inn i Parat. Tidspunktet er ikke fastsatt, men det skal skje innen utgangen av året. Det er mye som skal avklares og avtales i prosessen. Alle medlemmene vil fortsatt være medlem i NPL og i tillegg medlem i Parat og nyte godt av medlemsfordeler i begge organisasjoner. NPL vil fortsette som en selvstendig fagforening med egen forbundsleder, landsstyre, representantskap og lokallag.

– Jeg er svært glad for at representantskapet enstemmig gikk inn for å melde NPL inn i Parat, som er det klart største YS-forbundet i statssektoren. Jeg har stor tro på samarbeidet og er sikker på at dette vil gjøre oss til en mye bedre fagforening for ledere, avslutter forbundsleder Geir Krogh.

Les mer om NPL her

Bildet: Hans-Erik Skjæggerud ønsker Geir Krogh velkommen til Parat. Foto: Anne L. Buvik

Nyhetsoversikt