Publisert dato: 15.11.2017 - Oppdatert dato: 16.11.2017

Lederkonferanse: Krav til fremtidens ledere

Frykten for digitalisering, robotisering, omstilling – og nye forventninger til ledelse i staten. Det er en rekke tema som skal belyses under Parat i Politiets lederkonferanse 2017, under overskriften Krav til fremtidens ledere.

Parat organiserer en rekke ledere innenfor politiet, og blir enda større innenfor dette området når Norges Politilederlag fra januar 2018 formelt blir tatt opp som en del av Parat.

Endring og omstilling
Politiet står foran store endringer og omstillinger, og kravene til både ansatte og ledelse blir større og arbeidsoppgavene mer komplekse. Som leder i politiet opplever man et vanskelig krysspress hver eneste dag, med krav og forventninger fra myndigheter, ledelse, kunder, klienter og brukere.
- Det er ingen tvil om at ledelse i statlig sektor er både spennende og krevende, da er det ekstra hyggelig å se at organisasjonene setter dette på dagsorden og på denne måten bidrar til kompetanseutvikling og lederutvikling, sier Pål Arnesen, leder i hovedsammenslutningen YS-Stat.

POD Karin Aslaksen

HR-direktør i POD, Karin Aslaksen.

Olsen_og_Norheim

Leder for Parat i Politiet, Unn Kristin Olsen, og statens personaldirektør Gisle Norheim.

 

 

 

 

 

Nyhetsoversikt