Publisert dato: 12.09.2017 - Oppdatert dato: 12.09.2017

Parat i Statens lønnsutvalg

Denne uka ble tvist mellom Parat Politiet og Politidirektoratet (Øst politidistrikt) behandlet i Statens lønnsutvalg.

Tvisten skriver seg fra de lokale forhandlingene i 2016 (Hovedtariffavtalens punkt 2.5.1), og er knyttet til spørsmål om det ble gjennomført reelle forhandlinger mellom partene. En avgjørelse fra Statens lønnsutvalg vil foreligge i løpet av noen dager.


Dette er Statens lønnsutvalg:
Statens lønnsutvalg oppnevnes for 3 år og består av 11 personer. Tre av medlemmene er nøytrale medlemmer. En av disse er utvalgets leder. Utvalget har også en representant fra henholdsvis LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio. Hver av organisasjonene har en stemme. Statens lønnsutvalg har også fire medlemmer fra arbeidsgiversiden.

Hovedtariffavtalen fastsetter at hver av partene kan bringe tvister i forbindelse med årlige forhandlinger og forhandlinger på særlig grunnlag, inn for Statens lønnsutvalg i samsvar med tjenestetvistlovens regler.

Nyhetsoversikt