Publisert dato: 22.10.2017 - Oppdatert dato: 22.10.2017

Hvert barn er en mulighet

TV aksjonen er en årlig nasjonal dugnad, en riksdekkende innsamlingsaksjon til veldedige formål. Siden 1974 har TV aksjonen gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker som har det vanskelig. Årets aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn og unge som vokser opp i noen av verdens verste konfliktområder. 

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.
- Parat har en i årrekke støttet TV-aksjonen økonomisk. I tillegg deltar flere av våre tillitsvalgte og medlemmer som bøssebærere. Dette er endel av vårt samfunnsoppdrag som jeg er stolt over å kunne delta i, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. UNICEF gjør en uvurderlig jobb for å gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.
- Parat gir en krone pr. medlem til TV-aksjonen, og jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å ta godt i mot bøssebærerne når de banker på døren søndag, sier Skjæggerud.

Fakta om TV-aksjonen NRK:

- TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning

- 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer

- 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører

- TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av menneske

Er du ikke hjemme når bøssebærerne kommer på døren, kan du benytte deg av TV-aksjonens giverstafett som du finner ved å følge denne linken. (https://www.giverstafett.no/)

Nyhetsoversikt