Publisert dato: 20.10.2017 - Oppdatert dato: 20.10.2017

Grådighetens pris og fagbevegelsens rolle

Over 70 tillitsvalgte fra region Øst samlet til konferanse for å lære om, og drøfte fagbevegelsen og de tillitsvalgtes roller og oppgaver i tiden fremover. Sentralt i debatten står verdien av det organiserte arbeidslivet og eventuelle trusler mot den norske samarbeidsmodellen. 

Spørsmålet som ble stilt på konferansen er om en høy organisasjonsgrad og kompetente tillitsvalgte den viktigste garantisten for et seriøst arbeidsliv, eller er fagbevegelsen bakstreverske og en bremsekloss for utviklingen av et moderne og fleksibelt arbeidsliv? 
– Vi har lenge vært opptatt av å formidle verdien av et seriøst og organisert arbeidsliv, og vi har alle har et ansvar for å holde organisasjonsgraden oppe. Dette er viktig for å bevare det arbeids- og samfunnslivet vi alle kjenner, sier nestleder i Parat Vegard Einan,

Einan er opptatt av at fagbevegelsen og Parat hele tiden må være i takt med tiden, og passe seg for og ikke bli for konserverende. 
– Det er ikke slik at alt var bedre før, skal vi lykkes på vegne av våre medlemmer må vi treffe tidsånden, og hele tiden være i bevegelse. Fremtiden ligger foran oss, vi må derfor være mer opptatt av å se fremover, enn av å snakke om det som har vært, sier Einan.  

De tillitsvalgte og tariffavtalen er bærebjelken for partssamarbeidet, og arbeidstakernes mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag. 
– Vi opplever hele tiden at opparbeidede rettigheter er under press. Vårt viktigste forsvarsverk mot disse kreftene er antall medlemmer, skolerte og motiverte tillitsvalgte - og muligheten til å sette makt bak våre krav, sier forhandler og spesialrådgiver i Parat Kjell Morten Aune

Avslutningsvis ble det en grundig gjennomgang av hvordan Parat UNG jobber, og en grundig prosess om Parats visjoner og verdier. Ståle Botn fra Parat bidro til å legge til rette for en grundig debatt om hvor Parat er i dag, og hvor vi ønsker at Parat skal være om ti år.  

plenum regionkonferansen øst2

 

plenum regionkonferansen øst

 

 

Nyhetsoversikt