Publisert dato: 14.09.2017 - Oppdatert dato: 14.09.2017

Enighet i SAS-konflikten

SAS-ledelsen har akseptert alle pilotkravene og partene har signert en ny tariffavtale mellom SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat og motparten NHO Luftfart/SAS. Pilotene vil dermed være på jobb som normalt fra torsdag.

Pilotene i Norge har fått en avtale som er i tråd med hva som er oppnådd i Sverige og Danmark.
– Vi har fått redusert den totale arbeidsbelastningen, i tillegg til en lønnsøkning på linje med danskene, sier, Jan Levi Skogvang som er leder for SAS-pilotene i Parat

Skogvang, sier meklingen kom inn på et bedre spor etter tre dager med streik.
– Selv om det har vært et beskjedent streikeuttak så langt møtte vi onsdag en motpart som var mer imøtekommende. Vi har fått gjennomslag for alle krav vi satt igjen med etter helgens mekling og er glad for at vi sammen har funnet en løsning, sier pilot-lederen.

Den største utfordringen i meklingen har ifølge Skogvang vært uttalelsene fra NHO-direktør Torbjørn Lothe og konsernsjef Gustavsson.
– Det vi nå har fått er i tråd med hva de har fått i de andre Skandinaviske landene og det som lå på bordet i meklingen når vi gikk fra hverandre for noen dager siden. Resultatet viser at påstandene disse to har fremsatt i media de siste dagene, ikke medførte riktighet, sier Skogvang.

Skogvang er tilfreds med forhandlingsresultatet og at fornuften seiret.
– Det har vært brukt harde ord fra begge sider i denne konflikten, men nå ser vi fremover og legger stridighetene bak oss, sier han.

Det er enighet om følgende:
Pilotene har fått redusert den totale arbeidsbelastningen for alle med variabelt skiftsystem.
Det er innfridd et moderat lønnskrav.
Bedre skiftplaner med større forutsigbarhet som nå blir tilgjengeliggjort for større grupper.
Bedre ordninger ved eventuelt tap av flysertifikat.

Se vedlagt felles pressemelding fra Norsk Flygerforbund og Parat

Nyhetsoversikt