Publisert dato: 14.11.2017 - Oppdatert dato: 14.11.2017

Arbeidstid for fremtiden

Parats hovedstyre vedtok tirsdag målene for neste års flaggsak, "arbeidstid for fremtiden".

Flaggsaken er et årlig tema som organisasjonen skal legge ekstra vekt på. I 2016 og 2017 har temaet vært "verdien av et organisert arbeidsliv", i 2018 er det altså arbeidstid som står i fokus.

– Det skjer store endringer i arbeidslivet som gjør at vi må se på om vi må endre holdning til en del gamle sannheter eller ikke. Arbeidstid et en av de områdene vi må vurdere vår politikk på nytt. Da er det viktig å først få nødvendig kunnskap om temaet før vi kam bestemme oss for eventuelle endringer, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.  

Hensikten med flaggsaken er å øke kunnskapen om temaet blant medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og i arbeidslivet for øvrig. I tillegg skal flaggsaken gi et bedre grunnlag for utforming og legitimering av Parats politiske og tariffmessige synspunkter på området.

Gjennom arbeidet med flaggsaken i 2018 skal Parat:
  • Innhente kunnskap om dagens arbeidstid-/arbeidstidsordninger, og hvordan disse har utviklet seg over tid
  • Sette søkelyset på mulige positive og negative konsekvenser for arbeidstidsordninger som følge av den teknologiske utviklingen 
  • Synliggjøre hvilke positive og negative konsekvenser økt fleksibilitet i arbeidslivet har for arbeidstid og fritid
  • Påvirke beslutningstakere og arbeidsgivere for å få gjennomslag for Parats politikk på området

Nyhetsoversikt