Tariff 2016: Enighet i Kommuneoppgjøret

30.04.2016

Gerd Bang Johansen
Klokken 04.00 i dag ble partene i KS-oppgjøret enige om årets oppgjør. De aller fleste ansatte får et lønnstillegg på minst 7300 kroner  fra 1. mai, og partene har fått på plass en egen stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning. 

Det blir også innført 16-års ansiennitetsstige for alle stillingsgupper. Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent.

Fagarbeidere med tilleggsutdanning får egen lønnsstige
Høyskoleutdannede med tilleggsutdanning har hatt en egen lønnsstige som gir tillegg i lønn for etterutdanning i mange år, mens fagarbeidere som tartilleggsutdanning har måttet søke om å få høyere lønn etter avsluttet utdanning.
Det var Tannhelsesekretærenes Forbund og Parat som først fremmet kravet om egen lønnsstige for fagarbeidere med tilleggsutdanning allerede i 2006.

Gerd Bang Johansen er forhandlingsleder for Parat i kommuneoppgjøret og leder for Tannhelsesekretærenes forbund. Hun er fornøyd med at de endelig har fått gjennomslag for kravet.
-Dette er en stor seier. Nå blir fagarbeidere sidestilt med høyskolegrupper ved at vi får automatisk opprykk når vi tar tilleggsutdanning. Utdanning skal lønne seg, og dette oppgjøret vil bidra til å motivere medlemmene våre til å ta tilleggsutdanningog øke sin kompetanse. Det er bra for alle og vil også øke kvaliteten på de kommunale tjenestene, sier Bang Johansen.

For å bli plassert i den nyelønnsstigen kreves det ett års tilleggsutdanning, tilsvarende 60 studie- eller fagskolepoeng.

Forhandlingsleder i YS-Kommune Erik Kollerud er fornøydmed at det innføres 16-års ansiennitetsstige for alle stillingsgrupper og at det foretas en samordning av høyskolegruppene.
- Vi får altså til lik lønn for utdanning av lik lengde. Dette innebærer et solid løft for mange av høyskolegruppene i YS-Kommune, understreker Kollerud.
‑ Alt i alt har vi fått et resultat som treffervåre grupper på en så god måte som det var mulig å få til i dette oppgjøret.Utgangspunktet for alle var å få til en helhetlig løsning, sier Kollerud.

20 år siden sist
Det er 20 år siden sist et hovedoppgjør i KS-området kom i havn uten hjelp av Riksmekleren.

 – Alle som har deltatt i disse forhandlingene, har grunn til å være stolte av resultatet, og at vi klarte å komme i mål, og det i god tid før fristen. Det er virkelig grunn til å berømme alle forhandlingspartene for å ha vist sterk vilje til å finne helhetlige løsninger som hele sektoren kan leve godt med, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS til NTB.

Det vil bli lagt ut mer informasjon på Parats nettsider og sendt ut tariffinformasjon til Parats medlemmer i kommunesektoren.

Oppgjøret i Oslo Kommune pågår fortsatt.

Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret mellom YS og KS 30.04.2016

Protokoll - Enighet i oppgjøret YS - KS 30.04.2016

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo