Kjøp mindre – betal mer

16.04.2015

Per Bondevik, daglig leder i Initiativ for Etisk Handel (IEH)
Når varer og tjenester er så billig at det er for godt til å være sant, er det som oftest det. Noen betaler prisen for at varene skal være billige. - Kjøp mindre og betal mer, sier Per N. Bondevik.
Tekst og foto: Lill J. Fischer

Per N. Bondevik er daglig leder i Initiativ for Etisk Handel (IEH), og deltok på Parats regionkonferanser i Oslo og Drammen.  Parat er nyinnmeldt i organisasjonen,  - Både fagbevegelsen og næringslivet er viktige støttespillere i vårt arbeid, sa Bondevik. Vår jobb er å gjøre medlemmene våre gode, og på den måten bidra til større bevisstgjøring når virksomhetene gjør innkjøp. For det er en grense for hvor billig en vare kan bli, er det for billig er det noen andre som betaler prisen, ofte ved dårlige lønns- og arbeidsforhold.

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Mange av varene som selges i Norge er produsert i land hvor arbeidskraften er billig. Arbeidslovgivningen er ofte god på papiret, men ofte er myndighetenes kontroll dårlig. Kunnskapen både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er også dårlig.

Dette fører til at varer norske bedrifter kjøper og selger ofte er produsert under forhold som både er ulovlige og som opprører oss når vi hører om det: Tvangsarbeid, barnearbeid, vold, helseødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen.

Men, det er ikke forbudt å importere varer som er produsert ulovlig. - Selv om kinesisk lov sier at en ikke skal jobbe mer enn 48 timer i uken, og at det ikke er lov å jobbe mer enn 12 timer overtid, vet vi at mange kinesiske arbeidere jobber 80 til 90 timer i uken, sa Bondevik.

- Vi anbefaler likevel ikke medlemmene våre om å slutte å handle med Kina, i stedet oppfordrer vi de til å gå i dialog med leverandørene for å lage en plan som innebærer at arbeidstiden redusere på sikt. Derfor er vi glad for at Parat og andre fagforeninger er medlemmer i Initiativ for Etisk handel, sa Per N. Bondevik.

Han fortsatte: - Dere kan arbeidstakerrettigheter og kan bidra til å spre kunnskapen til andre. Etisk handel handler om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøstandarder, sa Bondevik og ga de tillitsvalgte en hjemmelekse: - Bruk de faste møteplassene dere har med ledelsen til å stille følgende spørsmål:

Har vi etiske retningslinjer for innkjøp?

Vet vi hvor varene vi kjøper er produsert?

Spør hvordan leverandørene våre jobber for å sikre arbeidstakerrettighetene til de som lager varene vi kjøper inn.

Hvis nei – hva gjør vi med det?

For alt blir oppdaget etter hvert, avsluttet Per N. Bondevik.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo