Regionkonferansene i gang

15.04.2015

Rregionkonferanse i Drammen mars 2015
I løpet av to uker arrangeres det regionkonferanser i hele landet. Til sammen vil om lag 200 tillitsvalgte delta på konferansene. I dag er 50 tillitsvalgte fra region sør samlet i Drammen.
Det er to hovedsaker som behandles på konferansen. Fusjonsprosessen mellom Parat og Negotia er første sak, og Parats leder Hans-Erik Skjæggerud benyttet anledningen til å orientere om bakgrunnen for hvorfor de to organisasjonene nå utreder og vurderer fusjon.


Men, det er ikke jeg eller hovedstyret i Parat som skal bestemme om vi skal fusjonere eller ikke. Det er det landsmøtet som skal gjøre, og på landsmøtet er det de tillitsvalgte og mange av dere som møter, sa Parats leder Hans-Erik Skjæggerud.

Senere på dagen er det Parats flaggsak, «billig for enhver pris», som står på dagsorden. Daglig leder i Initiativ for Etisk handel, Per N. Bondevik vil holde foredraget «Når det er for billig for å være sant, er det som oftest det – hva kan jeg gjøre for å bidra til ordnede arbeidsforhold der ute.

Ragnar Christiansen, tillitsvalgt for Parat i Podium avslutter dagen. Han jobber i en virksomhet som leverer tjenester til det offentlige. Tittelen på hans foredrag er «Offentlig anbudspolitikk – når pris betyr alt – konsekvenser for ansatte i bedrifter som leverer anbud».

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo