Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
"Ny offentlig tjenestepensjon" Region Vest 18.04.2018 SOLA Quality Airport Hotel Stavanger AS
Frist utløpt


Parat region vest inviterer til foredrag om pensjon med vår pensjons-ekspert og advokat i Parat, Andreas Moen.
Andreas vil forelese om:

• Hva skjer med pensjonsordningen for offentlig ansatte?

• Avtale om ny offentlig tjenestepensjon — Hva betyr avtalen for deg?

Det blir enkel servering kl. 14.30 – 15.00. Foredraget starter presis kl. 15.00.

Målgruppe: medlemmer i statlig og kommunal sektor i Parat
Foredrag og enkel bevertning er gratis for våre medlemmer. Vi dekker ikke reise.
Tilleggsinformasjon til påmelding: