Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
Trinn1 Region Øst 23.05.2018 OSLO Parat Regionkontor Øst
Frist utløpt


Invitasjon til Trinn1 for alle nye og potensielle tillitsvalgte og kontaktpersoner i region øst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland)

• Tid: Fra kl 10.00 til ca. kl 13.00
• Sted: Parats lokaler i Lakkegata 23, Oslo


Grunnopplæringen i Parat er et tilbud til alle nye (og eventuelt potensielle) tillitsvalgte. Gjennom grunnopplæringen skal tillitsvalgte møte Parat som en profesjonell aktør, som setter den tillitsvalgte og dennes behov i fokus. Hovedmålsettingen ved denne opplæringen er å gjøre den enkelte i stand til å utvikle og ivareta rollen som tillitsvalgt på en god måte, for å gjennom dette kunne ivareta medlemmenes behov.

Grunnopplæringen for tillitsvalgte består av tre trinn. Trinn1 gjennomføres som et møte mellom det regionale sekretariatet i Parat og den/de nye tillitsvalgte, med en varighet på ca. 3 timer. Man melder seg på trinn1 i sin region, dersom man av praktiske hensyn ønsker å melde seg på trinn1 i en annen region må man kontakte regionkontoret først. Etter å ha gjennomført Trinn1 vil du få tilbud om å delta på Trinn2 som er et 3-dagers kurs arrangert i din region.

Grunnopplæringen avsluttes med Trinn3 som er et 3-dagers kurs, arrangert felles for hele landet.

I Region Øst kjøres det jevnlige Trinn1 i Oslo, og i resten av regionen etter behov.

Du søker arbeidsgiver om fri med lønn i hht hovedavtalens bestemmelser. Parat dekker reiseutgifter, med offentlig transport, til og fra kurset.

Påmelding gjøres direkte gjennom våre kurssider ved å logge inn med medlemsnummer og passord. Kontakt medlemsregisteret (medlem@parat.com) dersom du har problemer med innlogging og påmelding i medlemsportalen på våre nettsider.

Velkommen til kurs!
Tilleggsinformasjon til påmelding: