Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
Trinn1 kurs for tillitsvalgte i region sør Region Sør 14.03.2018 KRISTIANSAND S Parat Regionkontor Sør
Frist utløpt


Parat region sør inviterer til Trinn1 for alle nye og potensielle tillitsvalgte og kontaktpersoner.

• Tid: Fra kl.10:00 - ca. 13:00
• Sted: Parats lokaler i Kristiansand, Vestre Strandgate 42

Grunnopplæringen i Parat er et tilbud til alle nye (og eventuelt potensielle) tillitsvalgte. Gjennom grunnopplæringen skal tillitsvalgte møte Parat som en profesjonell aktør, som setter den tillitsvalgte og dennes behov i fokus. Hovedmålsettingen ved denne opplæringen er å gjøre den enkelte i stand til å utvikle og ivareta rollen som tillitsvalgt på en god måte, for å gjennom dette kunne ivareta medlemmenes behov.

Grunnopplæringen for tillitsvalgte består av tre trinn. Trinn1 gjennomføres som et møte mellom det regionale sekretariatet i Parat og den/de nye tillitsvalgte, med en varighet på ca. 3 timer. Etter å ha gjennomført Trinn1 vil du få tilbud om å delta på Trinn2 som er et 3-dagers kurs arrangert i din region.

Grunnopplæringen avsluttes med Trinn3 som er et 3-dagers kurs, arrangert felles for hele landet.

Du søker arbeidsgiver om fri med lønn i hht hovedavtalens bestemmelser. Parat dekker reiseutgifter, med offentlig transport, til og fra kurset.

Velkommen til kurs!

Mvh
Parat region Sør
Tilleggsinformasjon til påmelding:

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo