Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
Trinn1 region sør Region Sør 16.01.2018 KRISTIANSAND S Parat Regionkontor Sør
Frist utløpt


Parat inviterer til trinn1 kurs på regionkontoret 16. januar i Kristiansand

Grunnopplæringen i Parat er et tilbud til alle nye (og eventuelt potensielle) tillitsvalgte,samt interesserte medlemmer. Gjennom grunnopplæringen skal tillitsvalgte møte Parat som en profesjonell aktør, som setter den tillitsvalgte og dennes behov i fokus. Hovedmålsettingen ved denne opplæringen er å gjøre den enkelte i stand til å utvikle og ivareta rollen som tillitsvalgt på en god måte, for å gjennom dette kunne ivareta medlemmenes behov.

Grunnopplæringen for tillitsvalgte består av tre trinn. Trinn1 gjennomføres som et møte mellom det regionale sekretariatet i Parat og den/de nye tillitsvalgte, og interesserte medlemmer, med en varighet på ca. 3 timer. Etter å ha gjennomført Trinn1 vil tillitsvalgte få tilbud om å delta på Trinn2 som er et 3-dagers kurs arrangert i din region. Grunnopplæringen avsluttes med Trinn3 som er at 3-dagers kurs, arrangert felles for hele landet.

Vi er fleksible i forhold til dato. Ta gjerne kontakt dersom datoen ikke passer, så finner vi en ny dato.

Dato: 16. januar 2018
Tid: kl. 1000-1300
Sted: regionkontoret i Kristiansand, Vestre Strandgate 42, Hånesgården, 3. etg.
Ansvarlig: rådgiver i Parat Marianne Hårtveit

Det blir servert en enkel lunsj.

På Trinn1 tar vi for oss følgende temaer:

Tillitsvalgtes rolle
Praktisk foreningsarbeid
Synlighet og profilering
Driftstilskudd og opplæringsmidler
Utviklingsprogrammet for tillitsvalgte
Kurskalenderen
Kort om YS
Kort om Parat
Hva kan Parat hjelpe deg med?
Medlemsfordeler
Medlemsportalen

For spørsmål og kontakt: marianne.haartveit@parat.com
Tilleggsinformasjon til påmelding:

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo