Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
Grunnleggende arbeidsrett, 2 samling Sentralt arrangerte kurs 20.03.2018 OSLO Scandic Oslo City
Frist utløpt


Parat inviterer erfarne tillitsvalgte til Grunnleggende arbeidsrett.
Bestått kurs gir 15 studiepoeng og arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Sørøst- Norge .

Dette er et av de obligatoriske kursene i ”Årsenhet for tillitsvalgte”


Målgruppe:
Kurset er åpent for tillitsvalgte i Parat, som tidligere har vært gjennom grunnopplæringen i Parat og som har erfaring som tillitsvalgt.

LÆRINGSUTBYTTE
Studentene skal ha kunnskap om og kunne anvende sentrale regler i arbeidsrett. Studiet skal gi innsikt i rammebetingelsene for personaladministrasjon i privat, kommunal og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler. Studiet skal gi oversikt over sentrale bestemmelser som har betydning for planlegging, anskaffelse, anvendelse, ivaretakelse, utvikling og avvikling av virksomhetens kompetanse. Det er viktig å se lover og avtaler i sammenheng med samfunn, arbeidslivets organisasjoner, virksomhetens art og de involverte individer, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
Emnets varighet er deltid over et halvt år.
Undervisningen skjer i form av forelesninger og løsning av oppgaver tilknyttet de ulike rettsområdene i studiet. Den enkelte student må selv ta ansvar for egen kompetanseutvikling i studietiden
Det legges vekt på at studentene arbeider med både teoretiske og praktiske oppgaver gjennom hele studietiden.

Praktisk informasjon:
• Samling 22.-25. januar og andre samling 20.-23. mars 2018
• Innlevering av obligatorisk oppgave: mandag 26. februar 2018
• Hjemmeeksamen: 20.–23. april 2018


Parat dekker alle kostnader til kurset. Reise og opphold dekkes i hht reiseregulativet for eksamensrettede kurs.
Parat dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste.
Har du spørsmål send en mail til kurs@parat.com
Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.
Trykk på linken under for fagplan og læringsutbytte.
Les mer om kurset her
Tilleggsinformasjon til påmelding:

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo