Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
Trinn1 kurs region sør Region Sør 09.01.2018 TØNSBERG Parat Regionkontor Sør
Frist utløpt


Parat region sør avd. Tønsberg inviterer til Trinn1 for alle nye og potensielle tillitsvalgte og kontaktpersoner.

• Tid: Fra kl.12:00 - ca. 15:00
• Sted: Parats lokaler i Tønsberg, Grev Wedelsgate 12

Grunnopplæringen i Parat er et tilbud til alle nye (og eventuelt potensielle) tillitsvalgte. Gjennom grunnopplæringen skal tillitsvalgte møte Parat som en profesjonell aktør, som setter den tillitsvalgte og dennes behov i fokus. Hovedmålsettingen ved denne opplæringen er å gjøre den enkelte i stand til å utvikle og ivareta rollen som tillitsvalgt på en god måte, for å gjennom dette kunne ivareta medlemmenes behov.

Grunnopplæringen for tillitsvalgte består av tre trinn. Trinn1 gjennomføres som et møte mellom det regionale sekretariatet i Parat og den/de nye tillitsvalgte, med en varighet på ca. 3 timer. Etter å ha gjennomført Trinn1 vil du få tilbud om å delta på Trinn2 som er et 3-dagers kurs arrangert i din region.

Grunnopplæringen avsluttes med Trinn3 som er et 3-dagers kurs, arrangert felles for hele landet.

Du søker arbeidsgiver om fri med lønn i hht hovedavtalens bestemmelser. Parat dekker reiseutgifter, med offentlig transport, til og fra kurset.

Påmelding gjøres direkte gjennom våre kurssider ved å logge inn med medlemsnummer og passord. Kontakt medlemsregisteret (medlem@parat.com) dersom du har problemer med innlogging og påmelding i medlemsportalen på våre nettsider.

Velkommen til kurs!

Mvh
Parat region Sør
Tilleggsinformasjon til påmelding:

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo