//This script has to contain dynamic values that are filled based on what the user is choosing when shopping (e.g. 'id' : transID) //The code below shows a transaction with three products //The script must be implemented before the GTM-container on the receipt/thank you-page

Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
Trinn3 KS, Virke-Huk og spekter helse Sentralt arrangerte kurs 20.11.2017 SKJETTEN Quality Hotel Olavsgaard
Frist utløpt


Parat inviterer tillitsvalgte til Parats Grunnopplæringen trinn3 kurs for kommunal sektor, Virke-Huk og spekter helse.

Kurset holdes på Olavsgaard Hotell på Sjetten. Kurset varer i 3 dager fra 20-22. november 2017.
Oppstart kl. 11:00 første dag og avslutter kl. 17:00 siste dag.

Kursbeskrivelse eller læringsmål:

Trinn1-3 er den grunnleggende opplæringen alle tillitsvalgte bør gjennomgå og som er nødvendig for å kunne melde seg på våre videregående kurs. I trinn3 gjennomgås følgende emner:
Individuell arbeidsrett:
- Regler for ansettelse, og arbeidsavtalen
- Reglene om prøvetid
- Fast / Midlertidig ansettelse
- Arbeidsgivers og arbeidstagers rettigheter og plikter i ansettelsesforholdet
- Arbeidsgivers styringsrett,
- Omstillinger
- Regler om stillingsvern (oppsigelse og avskjed m.m)
Kollektiv arbeidsrett:
- Arbeidstid
- Lønn- og forhandlinger
- Lokale lønnsforhandlinger
- Velferd, pensjon og sosiale rettigheter
- Arbeidskonflikt, sympatistreik, politiske streiker
- Hvordan håndtere permitteringer
- Nærmere om samarbeidsforhold i virksomhetene, på konsernnivå og på det europeisk plan

Forkunnskaper:
Kurset er for tillitsvalgte som har gjennomført trinn1 og 2 i Parat eller har tilsvarende forkunnskaper.
Forelesere er fra Parat.
Kursansvarlig er Hege Thorud.

Parat dekker alle kostnader til kurset så som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.
Har du spørsmål send en mail til kurs@parat.com


Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.

Tilleggsinformasjon til påmelding: