//This script has to contain dynamic values that are filled based on what the user is choosing when shopping (e.g. 'id' : transID) //The code below shows a transaction with three products //The script must be implemented before the GTM-container on the receipt/thank you-page

Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss Sentralt arrangerte kurs 20.11.2017 SKJETTEN Quality Hotel Olavsgaard
Frist utløpt


ORGANISASJONSFAGLIG KURS FOR TILLITSVALGTE - FORDYPNINGSKURS
Konflikthåndtering - kommunikasjon og juss

Dette kurset er en sammenslåing av tidligere kurs som het grunnleggende konflikthåndtering og konflikthåndtering med bruk av jussen.

Kurset holdes på Olavsgaard Hotell på Skjetten. Tid: oppstart 20. nov klokka 11.00 avslutning 22. nov klokka 15.00.


Forkunnskaper: Gjennomgått grunnopplæring i Parat eller tilsvarende kompetanse.

Første del av kurset tar for seg:
Det er særlig 3 situasjoner vi erfarer de tillitsvalgte ofte står i, som bør være utgangspunktet for innholdet i kurset. Dette er:
1. Konfliktsituasjoner opp mot ledelsen i rollen som tillitsvalgt
2. «Den vanskelige samtalen», f.eks som bisitter for et medlem (sykeoppfølgingssamtaler, tilrettelegging, arbeidsmiljøspørsmål, konflikt )
3. Håndtering av konfliktsituasjoner med «vanskelige medlemmer»
Kurset vil kreve aktiv deltagelse, med simuleringer og diskusjon som vil foregå ved at man sitte i en halv sirkel uten bord.

Deltakerne oppfordres til å ha med "caser" og tenke ut noen konflikter de har vært i.

Andre del av kurset tar for seg:
Som tillitsvalgt kan du komme i situasjoner hvor et medlem er i konflikt eller opplever seg mobbet/trakassert, eller hvor arbeidsgiver ikke følger regler om et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø. Kurset vil gi deg som tillitsvalgt innsikt og forståelse i lovfestede og ulovfestede rettsregler som regulerer disse situasjonene. Kurset vil ha en praktisk vinkling, med gjennomgang av en rekke rettsavgjørelser/dommer og legger opp til aktivitet fra deltakerne gjennom diskusjoner av egne erfaringer.

Foredragsholdere er Kjell Ribert og Katrine A. Roald.
Har du spørsmål send en mail til kurs@parat.com

Parat dekker alle kostnader til kurset så som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.
Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.
Tilleggsinformasjon til påmelding: