1200 milliarder skal brukes på samferdsel de neste 12 årene, hvis regjeringen får det som den vil. Det ble klart da forslaget til Nasjonal transportplan 2022-2033 ble lagt fram fredag.
– Veiene våre er livsnerven for folks hverdag og næringslivets konkurranseevne. Vi skal ha trygge, trafikksikre og velfungerende veier i hele landet. I ny Nasjonal transportplan satser vi derfor på veiene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Beklagelig
Nye Veier får 11 nye strekninger overført til sin portefølje. Regjeringen vurderer også å overføre Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til selskapet. Hovedtillitsvalgt for Parat i Statens vegvesen, Jannike Hanssen, er glad for at samferdselsministeren vil satse på vei, men er mindre fornøyd med at Nye Veier får stadig større ansvar for veiutbyggingen.
– Det er beklagelig at mange av våre prosjekter blir overført til Nye Veier med et pennestrøk. Det er vanskelig å forholde seg til når vi er i sluttfasen på et prosjekt, og så blir prosjektet overført til Nye Veier, sier hun til Parat24.

Trafikksikkerhet
Regjeringen har også høye ambisjoner for trafikksikkerheten. Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde, er hovedmålet. 
– Vi har ingen å miste. Regjeringen legger til grunn en ambisjon om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, av disse maksimalt 50 drepte. Vår langsiktige ambisjon er at ingen skal omkomme i trafikken i 2050, sier Hareide.

Les mer om Nasjonal transportplan her (ekstern lenke)