Fellesærklæringen for medbestemmelse i samhandlingsreformen

18.04.2011
"YS Kommune og YS Spekter har sammen med de øvrige partene i KS-området og Spekter-området signert en felleserklæring knyttet til "samhandlingsreformen". Dette avklarer medbestemmelsesspørsmålet i de prosessene som pågår mellom kommunene og helseforetakene.


"YS Kommune og YS Spekter har sammen med de øvrige partene i KS-området og Spekter-området signert en felleserklæring knyttet til "samhandlingsreformen". Dette avklarer medbestemmelsesspørsmålet i de prosessene som pågår mellom kommunene og helseforetakene for å få på plass avtaler om samhandlingen mellom den enkelte kommune og det enkelte helseforetak med hensyn til ivaretakelse av innbyggernes helsetilbud.

Felleserklæringen bidrar til å sikre YS medbestemmelse i disse prosessene, sier Gunn Olander leder av YS-K. Gjennom å ha én tillitsvalgt for YS inn på hver arena mellom kommunen og helseforetaket blir dette en håndterbar medbestemmelse også for arbeidsgiver. Denne tillitsvalgte får et koordineringsansvar mot de øvrige YS-tillitsvalgte i helseforetaket og kommunen, understreker Ingerid Bjercke, leder for YS Spekter."

Les avtalen: