Be om samtale om du sliter

02.11.2010
To personer psykisk helse
Psykiske helseproblemer fører til at 25 tusen personer er sykmeldt hver dag. Nå starter kampanjen som skal skape større åpenhet om temaet i arbeidslivet.- På en arbeidsplass er det nesten alltid noen som er i en vanskelig livsfase. Ta initiativ til en samtale hvis du tror at en kollega sliter, eller hvis du selv har det vanskelig og det går ut over jobben du gjør. Åpenhet gjør det lettere å være i jobb og lettere å legge til rette for en god arbeidssituasjon, sier Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet, og fagansvarlig for arbeid og psykisk helse i NAV, Gina Krogsvold.

- Med mindre de psykiske helseproblemene skyldes forhold på arbeidsplassen, kan det å jobbe og holde kontakten med arbeidsplassen bidra til at folk blir raskere friske. Langvarig sykmelding forsterker gjerne opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet. Dette kan forlenge sykdomsperioden og gjøre det vanskeligere å komme tilbake i jobb, sier Guldvog og Krogsvold.

Som et ledd i informasjonssatsingen er det blant annet utarbeidet nettsider (psykisk.no og nav.no/psykiskhelse) med informasjon om arbeid og psykisk helse. Her finnes det bl.a gode råd til arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte om hvordan man best kan håndtere psykiske helseproblemer, og instruksjonsvideoer om hvordan en leder kan ta den vanskelige samtalen.

To personer psykisk helse

Gode råd til deg som arbeidstaker:
Skap åpenhet: Bry deg om dine kolleger. Har du en kollega som sliter? Ta initiativ til en samtale.

Si fra: Har du en vanskelig arbeidssituasjon? Be om en samtale med leder eller tillitsvalgt, og fortell hvordan du har det.

Tilrettelegging: Tenk ut noen forslag til løsninger på forhånd. Vær åpen for tilrettelegging, det kan gjøre det lettere å være i jobb.

Hold kontakt: Er du sykmeldt? Du kan bli raskere frisk av å jobbe. Vis interesse og kom på besøk.

Jobb forebyggende: Hvis du føler at ikke alt er som det skal – ta symptomene på alvor. Ivareta deg selv, si i fra.

Bruk hjelperne: Ha oversikt over hvem som er gode hjelpere for din virksomhet. Be om bistand hvis du trenger råd, informasjon eller hjelp til å mestre arbeidssituasjonen.

Last ned brosyren "Sees i morgen" her

www.psykisk.no finner du informasjon og gode råd til arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte, inkludert videoer som viser hvordan du kan gjennomføre vanskelige samtaler.