Den norske arbeidsmiljøprisen til Knut Myhrer

28.09.2006
Knut Myhrer, hovedverneombud for Oslo-skolene, mottok Den norkse arbeidsmiljøprisen på Arbeidmiljøkongressen i Bergen onsdag.
Prisen deles ut for 45. gang og er en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet.

Knut Myhrer roses for sitt i herdige arbeid for å skape forståelse og bevisstgjøring rundt lærernes organisatoriske og psykiske arbeidsmiljø.

- Knut er en pådriver, en som aldri gir opp, skriver bladet Arbeidsmiljø.  Han omtales som sta, men med positivt fortegn.

Knut Myhrer har vært hovedverneombud i 18 år. Skolene, lærernes arbeidsforhold og derigjennom elevenes, er fulltidsjobb, i perioder døgnet-rundt-jobb. Han lever og ånder for forsvarlige bygg og gode arbeidsforhold.

Knut Myhrer har vært synlig i mediebildet. Han har blant annet engasjert seg sterkt for å få forbedret det dårlige inneklimaet ved en rekke Oslo-skoler. Myhrer var i fokus tidligere denne måneden, da han refset ansvarlige myndigheter for sin rolle i oppussingssvindelen knyttet til Undervisningsbygg. Utro tjenere har svindlet Oslo kommune for nærmere 90 millioner kroner, penger som skulle vært brukt til rehabilitering av skolebygninger.