ĐĎॹá>ţ˙ =?ţ˙˙˙<˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁ'`řżľbjbjDČDČ**&˘&˘ľ ˙˙˙˙˙˙¤ęęęęęęęţ˘˘˘˘ž<ţŔś÷÷÷?AAAAAA$vhŢpeę÷÷÷÷÷eęęŰz###÷ęę?#÷?##ęę#ú ę{(6Sˢ ´#kԐ0Ŕ#NÁFN#Nę#H÷÷#÷÷÷÷÷ee÷÷÷Ŕ÷÷÷÷ţţţ¤ ˘ţţţ˘ţţţęęęęęę˙˙˙˙ KRAVSKJEMA Lokale forhandlinger hřsten 2010, virkningsdato 01.08.10 PARAT OSLO KOMMUNE Navn:……………………………………… Fřdselsnr.:…………….. Medl.nr.: ………… Adr.: …………………………………………Postnr./poststed: ………………………………. Arb.giver: ……………………………………Arb.sted:…………………….………………... Stillingsstřrrelse: ……….% Lřnns ans.fra:………… Ansatt fra:…..…… Turnus? Ja/Nei StillingStillingskodeLřnnsrammeLřnnstrinnNĺvćrende KRAV Det er veldig viktig at skjema er utfylt riktig for at vi skal kunne behandle ditt krav. Mangler du noen opplysninger i forbindelse i forhold til utfyllingen ovenfor vedr. ditt arbeidsforhold pr. i dag, mĺ du ta kontakt med lřnningskontoret. Begrunnelse: Hvilken utdanning har du? …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Hvilken stilling har nćrmeste overordnede?: ………………………………………………… Beskriv kort dine arbeidsoppgaver og ansvar: ……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….. Har du fĺtt noen nye arbeidsoppgaver siden sist lřnnsoppgjřr? ……………………………… ....………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Begrunn sĺ godt som mulig hvorfor du řnsker at vi skal fremme krav, og hvilke kriterier du sřker etter. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tlf. arbeid: ………………………… Mobil: ……………………….. Privat:……………….. ………………………… …………………………… ……………………………………… Sted Dato Underskrift Parat gjřr deg oppmerksom pĺ at ditt lřnnskrav vil kunne bli justert ut fra en helhetsvurdering og hva Parat anser ĺ vćre realistisk. Utfylt skjema sendes undertegnede. Om nćrmere opplysninger řnskes, ta kontakt med: Anne-Helene Fagerhaug, mobil 99 72 65 68 e-post: HYPERLINK "mailto:anne-helene.fagerhaug@parat.com" anne-helene.fagerhaug@parat.com Parat Oslo kommune, P.B. 9029, Grřnland, 0133 Oslo. Frist for ĺ levere krav er 27. september (evt. annen kravfrist kan avtales lokalt). HUSK: det er din argumentasjon i dette kravet som vil bli lagt til grunn i vurderingen, og det som ikke stĺr pĺ dette skjema eller i vedlegg fĺr vi ikke tatt med.  DEFKZ_ Š  Ÿ Ź á n ő â 6 ë ě !&kˆ¨Ěüý%&-.úôîôčâÜčôŐčôčŃčŃčŃôčÉžśÉžŤž ”ˆ”|l\h5P6hW@5CJaJmHsHh5P6hU_Ő5CJaJmHsHh5P6hU_Ő5CJaJh5P6h–\‰5CJaJh5P6h5P65CJaJhU_ŐhU_ŐCJaJh5P65>*CJaJh–\‰CJaJhU_ŐhHx8CJaJh5P6CJaJhHx8 hHx85CJ hHx8CJ h5P6CJ hHx8CJ hU_ŐCJ hHx8CJ hHx8CJ$" EFZ[\š›ŃŇ ^ _ ` i w ‚  úúúřúřřřřřřřřřřňňňňň$If$a$ľţ Ž ˜ ™ š › œ  YSSSSSS$IfĽkd$$If–FÖÖrş˙ě´Y´#2# ĽĽ[Ö0˙˙˙˙˙˙öÖ˙˙˙˙˙Ö˙˙˙˙˙Ö˙˙˙˙˙Ö˙˙˙˙˙4Ö Faö ž Ł ¤ Ľ Ś § ¨ YSSSSSS$IfĽkdĎ$$If–FÖÖrş˙ě´Y´#2# ĽĽ[Ö0˙˙˙˙˙˙öÖ˙˙˙˙˙Ö˙˙˙˙˙Ö˙˙˙˙˙Ö˙˙˙˙˙4Ö Faö¨ Š Ş  ž Ÿ Ź á â  YWWWWWWWWWĽkdž$$If–FÖÖrş˙ě´Y´#2# ĽĽ[Ö0˙˙˙˙˙˙öÖ˙˙˙˙˙Ö˙˙˙˙˙Ö˙˙˙˙˙Ö˙˙˙˙˙4Ö Faö ? @ n o p ° ą ˛ ő ö $ % S T ‚ ƒ ą ˛ á â - . ^ _  Ž ź ˝ ë ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýë ě TU{|˘ŁÉĘđń>?@}~Ş !§¨ËĚüý&ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý./cde„…†‹š¸šşťźĹŮäćëŰĂëąëĄ˜Œ˜ƒŒzn`UG;h+_!hHx85CJaJh–\‰hU_Ő5>*CJaJhš'5>*CJaJh–\‰hHx85>*CJaJhU_Őh5P65CJaJhHx85CJaJh–\‰5CJaJhU_ŐhHx85CJaJh5P65CJaJh5P6hU_Ő5CJaJmHsH#h5P6h5P60J5CJaJmHsH.jmh5P6h5P65CJUaJmHsHh5P6h5P65CJaJmHsH(jh5P6h5P65CJUaJmHsH&†şťźľýýýýýýýćił´ľőéŰŇÉ hHx86CJh5P656CJhHx856CJhU_ŐhHx856CJaJhU_ŐhHx85CJaJh+_!hHx8CJaJ(°‚. °ĆA!°‰"°‰#‰$‰%°°Ä°Ä ÄÍ$$If–!vh5Ö25Ö# 5ÖĽ5ÖĽ5Ö[#v2#v# #vĽ#v[:V –FÖ0˙˙˙˙˙˙öö5Ö25Ö# 5ÖĽ5Ö[4Ö4Ö FÍ$$If–!vh5Ö25Ö# 5ÖĽ5ÖĽ5Ö[#v2#v# #vĽ#v[:V –FÖ0˙˙˙˙˙˙öö5Ö25Ö# 5ÖĽ5Ö[4Ö4Ö FÍ$$If–!vh5Ö25Ö# 5ÖĽ5ÖĽ5Ö[#v2#v# #vĽ#v[:V –FÖ0˙˙˙˙˙˙öö5Ö25Ö# 5ÖĽ5Ö[4Ö4Ö FDĐÉęyůşÎŒ‚ŞKŠ anne-helene.fagerhaug@parat.comŕÉęyůşÎŒ‚ŞKŠ fmailto:anne-helene.fagerhaug@parat.comyXô;HŻ,‚]ą'cĽŤ†œ8@ń˙8 Normal_HmHsHtHLA@ň˙ĄL Standardskrift for avsnittXi@ó˙łX Vanlig tabell :V ö4Ö4Ö laö 0kô˙Á0 Ingen liste 6U@˘ń6 Hyperkobling>*B*ľ *˙˙˙˙ EFZ[\š›ŃŇ^_`iw‚Ž˜™š›œžŁ¤ĽŚ§¨ŠŞžŸŹáâ?@nop°ą˛őö$%ST‚ƒą˛áâ-.^_Žź˝ëěTU{|˘ŁÉĘđń>?@}~Ş !§¨ËĚüý& † ş ť ź  ˇ ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€Š0€€¨ Š0€€¨ Š0€€¨ Š0€€¨ Š0€€¨ ™0€€Ź Š0€€¨Š0€€¨ Š0€€¨ Š0€€¨ Š0€€¨ Š0€€¨ ™0€€Ź Š0€€¨Š0€€¨ Š0€€¨ Š0€€¨ Š0€€¨ Š0€€¨ ™0€€Ź ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€.ćľ   ¨ ë &ľ ľ . d „ ľ X˙„đ8đ@ń˙˙˙€€€÷đ’đđ0đ( đ đđB đS đżË˙ ?đëóˇ LYap•™ĄąÝëWœĆŕâ=@lœŻßńö"%QT€ƒŻ˛Ţ ,.2_ŒŽť˝ęUz|ĄŁČĘďń=MWtz‰˛çýš ş Ű ˇ F\NŞU?@m¨Ěˇ † ş ˇ ĺ łW@š'+_!5P6Hx8”LRŮw–\‰ĎU_Ő~`ő^_`iw‚Ž™š›œž¤ĽŚ§¨Š{}ˆ ˇ žž–˙@€@Ţľ p@˙˙Unknown˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙G˙:ŕAxŔ ˙Times New Roman5€Symbol3& ˙:ŕCxŔ ˙Arial"qˆđÄŠWké&Wké&déł ł !đĽŔ´´€4d° ° 2ƒđßßHP đ˙?ä˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙”LR2˙˙ KRAVSKJEMASigne Thorvaldsenlisharstţ˙ŕ…ŸňůOhŤ‘+'łŮ0”˜ ´ŔÜčô $ D P \ ht|„Œä KRAVSKJEMASigne ThorvaldsenNormal lisharst2Microsoft Office Word@@Žč|ƒRË@Ŕ6SË@Ŕ6SËł ţ˙ŐÍ՜.“—+,ůŽDŐÍ՜.“—+,ůŽ8ô hp|„Œ” œ¤Ź´ ź ÓäKFO° ' KRAVSKJEMA TittelĐ 8@ _PID_HLINKSäAˆ('mailto:anne-helene.fagerhaug@parat.com‡ ţ˙˙˙ţ˙˙˙ !"#$%&'()*+ţ˙˙˙-./0123ţ˙˙˙56789:;ţ˙˙˙ý˙˙˙>ţ˙˙˙ţ˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙ ŔF [~(6SË@€Data ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙1Table˙˙˙˙NWordDocument˙˙˙˙**SummaryInformation(˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙,DocumentSummaryInformation8˙˙˙˙˙˙˙˙4CompObj˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙q˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙ ˙˙˙˙ ŔFMicrosoft Office Word-dokument MSWordDocWord.Document.8ô9˛q