Rådgiver (vikariat) - region nord

12.09.2017
Parat har ledig vikariat i 100% stilling som rådgiver i region Nord med kontor sentralt i Tromsø. Region Nord dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark og yter service overfor ca. 3 500 av Parats 35 000 medlemmer. Vikariatet varer til 30. september 2019.
Rådgiveren har et bredt arbeids- og ansvarsområde innenfor bla følgende områder:
• bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger
• saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder
• utadrettet virksomhet, herunder informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter
• kurs og opplæring av tillitsvalgte
• tilrettelegging av regionale konferanser
• administrative oppgaver knyttet til arbeids- og ansvarsområdet.

Du må kunne identifisere deg med arbeidsoppgavene på et regionskontor i en arbeidstakerorganisasjon. Vi tror at du er en god
relasjonsbygger som evner å jobbe både selvstendig og i team.

Høyere relevant utdanning og god kjennskap til lov- og avtaleverk innenfor privat og offentlig sektor er en fordel. Likeså verdsettes organisasjonserfaring fra Parat eller andre arbeidstakerorganisasjoner, noe som også delvis kan kompensere for manglende høyere utdanning.

Det må påregnes noe arbeid utenom vanlig kontortid, slik at fleksibel innstilling og stor arbeidskapasitet vil bli verdsatt. Noe
reisevirksomhet må også påregnes.

Parat tilbyr lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spørsmål om stillingen rettes til:
Avdelingsleder Kåre Kvalvåg, mobil: 951 07 741, kaare.kvalvaag@parat.com eller
Nestleder Bjørn-Are Sæther, mobil 959 77 054, bas@parat.com
Søknad sendes til Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo eller til post@parat.com, senest 2. oktober 2017.